Projekt budynku usługowego BR-081

Wiata stalowa o module 6,00x6,00m z możliwością łączenia szeregi 6,00x wielokrotność i 12,00xwielokrotność.

OBLICZENIA STATYCZNE DLA STREFY 1,2i3 Dane techniczne dla jednego segmentu. Wysokość konstrukcji wewnątrz 3,5m. Pokrycie z blachy trapezowej spoczywa na płatwiach stalowych z ceowników o rozstawie 2,0m. Płatwie opierają się na konstrukcji kratowej, które przenoszą obciążenie poprzez słupy z rur stalowych na stopy fundamentowe. Wersja 1. Rozbudowa w kierunku poprzecznym poprzez symetryczną konstrukcję dwuspadową opartą na wspólnych słupach środkowych zwiększającą rozpiętość wiaty do 12,00m Wersja 2. Rozbudowa w kierunku podłużnym poprzez dostawienie kolejnych segmentów wiaty jednospadowej na zmodyfikowanych dla tego celu stopach fundamentowych. Ilość segmentów dowolna. Wersja 3. Połączenie możliwości rozbudowy w kierunku podłużnym i poprzecznym zwiększając rozpiętość do 12,00m, stwarzając dach dwuspadowy i możliwość dodania dowolnej ilości segmentów. Wysokość w kalenicy 5,75m spadek połaci dachu 17 stopni. Projekt BR-081 wiata zawiera obliczenia statyczne i rysunki konstrukcyjne jednego elementu 6x6 ( dach jednospadowy i 6x12 ( dach dwuspadowy) z zestawieniami materiałów. Elementy te można zestawiać w sposób podany na renderingach.

powierzchnia wewnętrzna: 36.00 m2
powierzchnia zabudowy: 36.00 m2
kubatura:180.00 m3
cena projektu z VAT:2000.00 zł 
|
|