Projekt budynku inwentarskiego BR-235

zbiornik przejazdowy 2 komorowy o poj 55 i 65m3

zbiornik przejazdowy 2 komorowy o poj 55 i 65m3 o wymiarach 8,54 x 4,36 m Zbiornik podziemny bezodpływowy przejazdowy na gnojówkę przeznaczony jest dla małych gospodarstw rolnych. Przewidziano 2 pojemności użytkowe zbiornika. Przyjęto, że poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu dna zbiornika,a obciążenie zewnętrzne od pojazdu g = 10 kN/m2. Dane techniczne Pojemność użytkowa m3 55 65 Powierzchnia zabudowy m2 37,73 37,73 Całkowita kubatura zbiornika m3 78,35 92,35 Opis elementów konstrukcyjnych Zbiornik żelbetowy, prostokątny, dwukomorowy, przejazdowy Dostęp do zbiornika poprzez dwie studzienki włazowe, kwadratowe, betonowe o wymiarach w świetle 1,0 x 1,0 m. Studzienki przykryte płytą żelbetową z betonu B-15 i stali A-0 z włazem żeliwnym typu ciężkiego 600 mm Ściany gr. 15 cm i strop zbiornika gr. 18 cm żelbetowe z betonu B-20 i stali A-0 (St0S) Płyta denna zbiornika żelbetowa krzyżowo-zbrojona, beton B-20, stal A-0. W dnie zbiornika dwie studzienki zbiorcze o wymiarach 0,50 x 0,50 x 0,50 m umieszczone pod włazami do zbiornika Spadki w dnie zbiornika w kierunku studzienek zbiorczych ukształtowane za pomo-cą wylewki cementowej

powierzchnia wewnętrzna: 0.00 m2
powierzchnia zabudowy: 37.73 m2
kubatura:92.00 m3
cena projektu z VAT:400.00 zł 
zbiornik na gnojówkę
|
|