Projekt budynku inwentarskiego BR-230

płyta gnojowa przejezdna

Gnojownia przejazdowa płytka może być realizowana na terenie całego kraju w za¬sadzie bez żadnych ograniczeń wynikających z warunków gruntowo-wodnych. Zbior¬niki na wodę gnojową opracowano dla niskiego i wysokiego poziomu wód grunto¬wych. Izolację konstrukcji betonowych zaprojektowano wariantowo uwzględniając szczególne warunki ochrony wód gruntowych. Gnojownia jest dostosowana do gospodarstwa o obsadzie 15-22 DJP przy założe¬niu całorocznego alkierzowego utrzymania zwierząt i opróżnianiu gnojowni odpowie¬dnio 2 lub 3 razy w roku. Przy pastwiskowym utrzymaniu zwierząt gnojownia może być zastosowana dla obsady 28-35 DJP. Dane techniczne powierzchnia zabudowy 99,2 m2 powierzchnia użytkowa 56,0 m2 o pojemność gnojowni 87,0 m ładowność gnojowni 104,5 t pojemność zbiorników wody gnojowej 4,0 - 4,6 m3

powierzchnia wewnętrzna: 56.00 m2
powierzchnia zabudowy: 99.00 m2
kubatura:0.00 m3
cena projektu z VAT:400.00 zł 
|
|