Projekt budynku gospodarczego BR-206

gospodarczy z dwoma garażami

Charakterystyka obiektu Budynek gospodarczy z dwoma garażami i pomieszczeniem na narzędzia ogrodnicze, jest obiektem wolnostojącym, parterowym niepiwniczonym, Do realizacji: • Murowej, pustak POROTHERM 30 P+W. Dane techniczne: • KUBATURA BRUTTO 250 m3 • POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,75 m2 • POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA BUDYNKU 80,0 m2 • ILOŚĆ KONDYGNACJI 1 • WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,98 m. Bilans mocy urządzeń energetycznych Zapotrzebowanie energii elektrycznej P 0,24 kW Zapotrzebowanie ilości gazu BRAK Zapotrzebowanie ilości wody BRAK Odprowadzenie ścieków (ZBIORNIK SZCZELNY) BRAK Odpady stałe BRAK Emisję zanieczyszczeń gazowych BRAK Emisję hałasu i wibracji BRAK Wpływu obiektu na istniejący drzewostan, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne powierzchnię ziemi, BRAK FORMA ARCHITEKTONICZNA FUNKCJA Jest to budynek gospodarczy z dwoma garażami i pomieszczeniem na narzędzia ogrodnicze, . Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY

powierzchnia wewnętrzna: 50.00 m2
powierzchnia zabudowy: 102.00 m2
kubatura:250.00 m3
cena projektu z VAT:1200.00 zł 
|
|